CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE

ciśnienie, jakie wywiera powietrze na wszystkie znajdujące się w nim przedmioty; mierzy sie je barometrami, na poziomie morza średnia wartość c. a. wynosi 1013 hPa, maleje wraz ze wzrostem wysokości ( baryczny stopień); c.a. jest ważnym czynnikiem wpływającym na pogodę i sprawność psychofizyczną ludzi; czasami błędnie zw. ciśnieniem barometrycznym.

Zobacz również: